2331 Goldsmith Street, Houston, TX, 77030
2331 Goldsmith Street, Houston, TX, 77030
2331 Goldsmith Street, Houston, TX, 77030
2331 Goldsmith Street, Houston, TX, 77030
2331 Goldsmith Street, Houston, TX, 77030
2331 Goldsmith Street, Houston, TX, 77030
2331 Goldsmith Street, Houston, TX, 77030
2331 Goldsmith Street, Houston, TX, 77030
2331 Goldsmith Street, Houston, TX, 77030
2331 Goldsmith Street, Houston, TX, 77030
2331 Goldsmith Street, Houston, TX, 77030
2331 Goldsmith Street, Houston, TX, 77030
2331 Goldsmith Street, Houston, TX, 77030
2331 Goldsmith Street, Houston, TX, 77030
2331 Goldsmith Street, Houston, TX, 77030
2331 Goldsmith Street, Houston, TX, 77030
2331 Goldsmith Street, Houston, TX, 77030
2331 Goldsmith Street, Houston, TX, 77030
2331 Goldsmith Street, Houston, TX, 77030
2331 Goldsmith Street, Houston, TX, 77030
2331 Goldsmith Street, Houston, TX, 77030
2331 Goldsmith Street, Houston, TX, 77030

$995,000

2331 Goldsmith Street, Houston, TX, 77030

22
Courtesy of: Beth Wolff, REALTORS